(1) Szanowny Pan;

Filip Fahner

(2) Szanowny Pan;

Łukasz Kubis 

(3) Szanowny Pan;

Mirosław Baum

Przedsądowe wezwanie do złożenia wyjaśnień

w ramach sportowych zasad sztuki sędziowania oraz zasad FAIR PLAY

Szanowni Panowie Sędziowie;

Niniejszym, działając imieniem Klubu Sportowego Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A., z siedzibą w Płocku, przy pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359753 (dalej jako „SPR”) – mając na uwadze przebieg spotkania sportowego rozgrywanego w ramach 26 serii PGNiG Superligi w sezonie 2022/2023 w dniu 21 maja 2023 roku (dalej jako „Spotkanie Sportowe”) – wzywamy niniejszym każdego z Szanownych Panów Sędziów oraz Szanownych Panów Sędziów łącznie (1) oraz (2) jako sędziów ww. Spotkania Sportowego oraz (3) jako delegata oceniającego do złożenia wyjaśnień na temat przebiegu Spotkania Sportowego sędziowanego, w odniesieniu do widocznych w materiale ocen błędnych, mających finalnie w naszym głębokim przekonaniu zasadniczy wpływ na wynik Spotkania Sportowego, w randze wyłonienia Mistrza Polski dla sezonu rozgrywek 2022 / 2023.

Analiza szczegółowa przebiegu Spotkania Sportowego, wykonana przez 4 osoby, wskazuje na fakt, iż liczba decyzji błędnych sędziowskich podczas Spotkania Sportowego na niekorzyść drużyny przeciwnika, Barlinek Industria Kielce, wynosiła jedynie 6 (sześć), podczas gdy liczba decyzji błędnych sędziowskich podczas Spotkania Sportowego na niekorzyść drużyny SPR Wisła Płock to aż 34 (trzydzieści cztery) decyzje błędne. Stosunek na niekorzyść drużyny SPR Wisła Płock wynosi więc „niemal razy 6” (sześć razy więcej) więcej błędnych decyzji niekorzystnych niż dla drużyny przeciwnej, która finalnie została określona jako zwycięzca Spotkania Sportowego.

Wzywamy Szanownych Panów Sędziów do merytorycznego odniesienia się do istniejących w naszym głębokim przekonaniu, wspartym posiadaną analizą, decyzji błędnych podczas Spotkania Sportowego – wydanych na niekorzyść SPR Wisła Płock, które przesądziły o wyniku Spotkania Sportowego i braku możliwości uzyskania przez Klub SPR Wisła Płock tytułu Mistrza Polski w Piłce Ręcznej w sezonie 2022/2023. Na wyjaśnienia Panów (wspólne lub przekazane w dowolnej konfiguracji osobowej przez Panów) będziemy oczekiwać w terminie do dnia 29 maja 2023 roku, do godziny 15:00.

Złożone przez Szanownych Panów Sędziów wyjaśnienia, lub fakt ich braku, pozwolą nam na czynności dalsze, zmierzające do kultywowania zasad rywalizacji FAIR PLAY w rozgrywkach Piłki Ręcznej w Polsce.

 

Imieniem SPR Wisła Płock

Artur Stanowski – Prezes Zarządu

Adam Wiśniewski – Dyrektor Sportowy

Javier Sabate – Trener Drużyny ORLEN Wisła Płock