Komunikacja z akcjonariuszami

Wezwanie nr 5 - 2 grudnia 2020

Zarząd spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „SPR Wisła Płock”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji spółki w siedzibie spółki, pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock.

Wezwanie nr 4 - 16 listopada 2020

Zarząd spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „SPR Wisła Płock”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji spółki w siedzibie spółki, pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock.

Wezwanie nr 3 - 30 października 2020

Zarząd spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „SPR Wisła Płock”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji spółki w siedzibie spółki, pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock.

Wezwanie nr 2 - 14 października 2020

Zarząd spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „SPR Wisła Płock”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji spółki w siedzibie spółki, pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock.

Wezwanie nr 1 - 29 września 2020

Zarząd spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „SPR Wisła Płock”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji spółki w siedzibie spółki, pl. Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock.

herby-1